photo_2019-01-24_00-13-43

120cc

60cc

1.افزايش رشد موى سر ،مژه و ابرو
2.درمان يبوست
3.رفع درد دل و دل پيچه
4.رفع سندروم روده تحريك پذير
5.رفع خستگى و افسردگى
6.خاصيت ضد ميكروبى
7.از بين بردن قارچ هاى دور ناخن دست و پا
8.برصرف كننده شوره سر و جلا دهنده موهاى خشك
9.ماليدن آن بر سر كودكانى كه در حال دندان در آوردن هستند،حرارت سر كودك را كاهش داده و دندان در آوردن را راحت مى كند.
10.درمان سرطان
11.استفراغ آور
12.ملين
13.رفع لك پشت دست بسيار بسيار عالى
14.درمان ورم پا و سلوليت